Lò sưởi Vortex - cảm hứng thiết kế từ lỗ đen | Nhà thiết kế Dário Sousa

Lò sưởi Vortex – cảm hứng từ sức mạnh của lỗ đen| Nhà thiết kế Dário Sousa

Thiết kế lò sưởi Vortex này được lấy cảm hứng từ hình ảnh lỗ đen – thứ có sức mạnh hút tất cả vật chất xung quanh nó , tính chất này là lý do để tạo nên hình thức bất cân xứng của lò sưởi. Mẫu lò sưởi này có thể đốt gỗ cũng như tích hợp một đầu đốt bioethanol tự động trong đó để tăng tiện ích sử dụng.

  • Kích thước: 1620 mm x 595 mm x 600 mm
  • Đóng gói: 1800 mm x 700 mm x 700 mm
  • Nhiệt độ tỏa ra: 5,9 – 10,6 KW
Lò sưởi Vortex – cảm hứng thiết kế từ lỗ đen | Nhà thiết kế Dário Sousa
Lò sưởi Vortex – cảm hứng thiết kế từ lỗ đen | Nhà thiết kế Dário Sousa
Lò sưởi Vortex – cảm hứng thiết kế từ lỗ đen | Nhà thiết kế Dário Sousa

InteriorDaily.vn là kênh thông tin chuyên ngành nội thất với sứ mệnh đem tới mọi thông tin cập nhật về ngành nội thất của Việt Nam

Top Reviews

More Stories
Quán bar Weeknd Lounge | KAHN Atelier